BIM Project

Offerte

Op basis van uw plannen, aangevuld met zoveel mogelijk technische informatie van uw bouwproject maken wij een offerte voor een stabiliteitsstudie. Bezorg ons zeker het sonderingsverslag als dat beschikbaar is.

Voorstudie

In overleg met de architect en/of opdrachtgever bespreken we de plannen van uw bouwproject. Op basis van de ontwerpplannen maken wij een pre-dimensionering van alle structurele elementen.

Aanbestedingsdossier

Als uw bouwproject dat vereist, stellen wij in nauw overleg met de opdrachtgever en de architect een aanbestedingsdossier samen. Plannen, stabiliteitsberekeningen, meetstaten, lastenboek,... Dit pakken wij volledig van A tot Z aan, van Allereerste schetsen tot een Zorgvuldig samengesteld aanbestedingsdossier.

Uitvoeringsdossier

Aansluitend gaan we nog een stap verder en stellen we voor uw bouwproject een compleet uitvoeringsdossier samen. Dit omvat naast een gedetailleerde stabiliteitsstudie en concrete uitvoeringsplannen alle andere relevante technische informatie voor de aannemer en zijn onderaannemers. Een goede stabiliteitsstudie is de basis (van de uitvoering) van uw bouwproject.

Opvolging

Ons werk stopt niet bij het opmaken van een stabiliteitsstudie. Zodra de uitvoering van uw project start volgen wij het bouwproces mee op. U kan ook beroep doen op ons om wapeningscontroles of andere nazichten op de werf te laten uitvoeren. Concreet volgt voor u de volledige ruwbouwfase op, want ook in de bouw telt: goed begonnen, is half gewonnen!